KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Przepisy prawne regulujące wysokość opłat za świadczenia przedszkola

Uchwała Nr V/163/19/Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 –lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miast Łódź ze zmianą z dnia 27 marca 2019 r. ( Dziennik Urzędowy z dnia 18 kwietnia 2019 r. poz.2277).

Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu obowiązujące od 1 września 2019 r.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola wykraczających poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki: 8:00 – 13:00.

Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Z opłaty tej zwolnieni są posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

Warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) dzieci do lat 5  w całości lub w części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa „Regulamin zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) w całości lub w części z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5”.

Opłata za wyżywienie -dzienna stawka żywieniowa – 7 zł.

śniadanie -  1,75 zł

II śniadanie – 1,75 zł.

obiad – 3,50 zł.

Należności za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na konto przedszkola.

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie Ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U z 2018 r. poz.11314 z późn. Zm.)

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 03-12-2019
wytworzył: Beata Hummel
data: 03-12-2019
data: 03-12-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 03-12-2019 - Edycja treści
  • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 27-03-2011 - Edycja treści
  • 19-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 336