Zestaw programów i podręczniki

W przedszkolu, w roku szkolnym 2016/2017 obowiązują następujące programy wychowania przedszkolnego:

 • „Zabawy z porami roku” – autorstwa I. Grygorowicz, I. Lewkowicz.
 • Program zajęć kompensacyjno – wyrównawczej autorstwa E. Maciejun;
 • Program zajęć dodatkowych tanecznych „Taniec jedną z form wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym” - autorstwa B. Kiełbasy;
 • Program zajęć dodatkowych „Zabawy artykulacyjne jako alternatywna forma wspierania mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym” – autorstwa K. Perlińskiej;
 • Program zajęć dodatkowych plastycznych „W Plastusiowej krainie” – autorstwa P. Wasiak i E. Maciejun
 • Innowacja pedagogiczna „ Cztery żywioły” – inspirowanie dzieci do poznawania świata poprzez doświadczenie i eksperymentowanie” – autorstwa K. Perlińkiej i E. Maciejun

Programy zostały dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola na podstawie art. 22a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.).

Programy są zgodne z  podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu MEN z dnia 17.06.2016 r. ( Dz. U z 2016 r.  poz. 896 ).

Programy zawierają:

 • Cele kształcenia i wychowania ujęte w podstawowych sferach rozwojowych dziecka.
 • Sposoby osiągania celów uwzględniające możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
 • Treści programowe są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 • Metody niezbędne do realizacji treści programowych.
 • Metody diagnozy osiągnięć rozwojowych dzieci.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 16-05-2017
wytworzył: Beata Hummel
data: 16-05-2017
data: 16-05-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 27-10-2011 - Edycja treści
 • 05-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 410