Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

  • księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
  • spis inwentaryzacyjny,
  • planowanie, sprawozdawczość,
  • rejestr korespondencji,
  • ewidencja pieczęci i pieczątek,
  • ewidencja delegacji służbowych,
  • protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  • protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
  • archiwum przedszkolne ( wykaz teczek zarchiwizowanych ).

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępniane są osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 06-06-2017
wytworzył: Beata Hummel
data: 06-06-2017
data: 06-06-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 06-06-2017 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 228