Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 35 - w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

 • Zarządzenie Nr 11/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustanowienia przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Łodzi jako samodzielnych zakładów budżetowych.
 • Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).
 • Ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami)
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź .
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 • Statutu przedszkola
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 16-07-2019
wytworzył: Beata Hummel
data: 16-07-2019
data: 16-07-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-12-2017 - Edycja treści
 • 16-11-2016 - Edycja treści
 • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 413