Struktura własnościowa, majątek

AKTYWA TRWAŁE: 13115,78

 • Rzeczowe aktywa trwałe: 13 115,78
 • Środki trwałe: 13 115,78
 • Budynki, lokale: 0
 • Urządzenia techniczne i maszyny: 0

AKTYWA OBROTOWE: 6431,20

 • Zapasy: 5394,60
 • Materiały: 5395,60
 • Należności krótkoterminowe: 1036,60
 • Pozostałe należności: 1036,60
 • Środki pieniężne: 0,00
 • Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 0,00
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi
odpowiada: Beata Hummel
data: 16-05-2017
wytworzył: Beata Hummel
data: 16-05-2017
data: 16-05-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 05-07-2016 - Edycja treści
 • 19-11-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 24-05-2012 - Edycja treści
 • 27-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 455